Verzet en verlangen

Het verzetten tegen de ontstane situatie en het verlangen naar de nieuwe situatie kan jezelf belemmeren voor het gevoel van hier en nu.  Ik bedoel hiermee dat je los raakt van je huidige situatie en daarom uit het oog verliest wat er werkelijk gevoelsmatig speelt. Het verzetten tegen de situatie brengt boosheid met zich mee en onzekere gevoelens. Deze boosheid kan zich vervolgens vertalen naar een sterk verlangen naar de mogelijke nieuwe ‘ideale’ situatie die je voor ogen krijgt.

Verzet en verlangen horen bij elkaar. Het zijn polariteiten die elkaar doorgaans versterken. Hoe meer iemand naar iets anders verlangt, hoe meer hij zich verzet tegen wat er op dat moment is. Bij tijden zijn deze emoties afwezig omdat we op zulke momenten meestal tevreden zijn met de omstandigheden die zich voordoen. Maar zodra de omstandigheden weer veranderen, gewoonweg vanwege het feit dat omstandigheden nu eenmaal nooit duurzaam zijn, kunnen we weer onrustig worden en steken deze emoties weer de kop op. Met als gevolg dat we onze gelijkmoedigheid en innerlijke kalmte steeds weer opnieuw (dreigen te) verliezen. In plaats van elke gebeurtenis te verwelkomen als behorend bij het leven, worden we blindgangers door ons onbewust te identificeren met verzet tegen wat er is.

Het is belangrijk om te onderscheiden of dit verlangen gericht is op werkelijke groei of op louter blind verzet en onredelijkheid. Ook besteedde ik aandacht aan het verschijnsel identificatie en disidentificatie en de betekenis van bewustzijn. Het moment dat ik mezelf bewust werd, dat mijn sterke verlangen naar een nieuwe situatie een verzet was op de oude, ben ik teruggegaan naar het hier en nu. Tijdens een netwerkgesprek kwam dat gevoel van het ongecontroleerde verlangen naar de nieuwe stappen in mijn leven naar boven. Pas op de plaats of zelf een stapje terug en de feitelijke situatie weer proberen te doorgronden en op basis van deze kennis bewuste keuzes maken. Niet onbewust als een een blind paard je pad proberen te vinden. Laat je wel inspireren door je eigen gevoel, wordt bewust gemotiveerd om je eigen plannen (wellicht dromen) gecontroleerd en welbewust tot uitvoering te brengen.

een-stap-vooruit