Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.  ~ Confucius

De missie van “Gedachten laten lopen” is om mensen te laten focussen op de positieve situaties op de werkvloer of de thuis, waardoor ze beter kunnen presteren.

De visie is, dat goed presteren vraagt om rust in het hoofd. Door verwarde gedachten is er geen ruimte om zuiver te denken en in het verlengde daarvan juiste beslissingen te nemen. Wandelcoaching gebruikt het wandelen zelf en de symbolische beelden in de natuur om een unieke vorm van rust in lichaam en geest te laten ontstaan. Zo kun je samen met de wandelcoach ‘gedachtenlatenlopen’ in de natuurlijke omgeving en schep je ruimte in lichaam en geest, zodat eventuele problemen herkenbaar worden. Door het geheel van geluiden, beelden en beweging ontstaat er tussen de wandelaars een vertrouwelijke band. Naast elkaar lopen helpt om ongedwongen te spreken, want er is geen belemmering door onderling oogcontact. De spreuk ‘opgeruimd staat netjes’ is hier zeker van toepassing.